Vidtagna åtgärder med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer

För oss är din trygghet viktig och vi följer noga Folkhälsomyndighetens riktlinjer. För att du ska känna dig säker på Commerce har vi vidtagit åtgärder för att minska smittspridningen. Vi arbetar löpande med att informera om detta i samtliga av våra kanaler. Risken för trängsel på Commerce är för närvarande liten, vi antar att vi kommer ha ett lågt besökstryck framledes. Det bedöms finnas gott om utrymme för att hålla avstånd till varandra.

För att minska smittspridningen har vi vidtagit följande åtgärder:

 • Information vid alla entréer med påminnelser om att hålla avstånd.
 • Placerat ut golvdekaler och markeringar för att hålla avstånd.
 • För att minska trängseln på allmänytorna och i gångstråken har vi uppmanat våra restauranghyresgäster att tydligt plocka bort möblering och märka upp var man kan sitta för att hålla avstånd. Genom att skapa mindre antal sittplatser skapar vi större möjlighet för att hålla avstånd mellan sittande restauranggäster.
 • Städrutinerna har setts över och intensifierats. De nya rutinerna har fortlöpande implementeras, utvärderats och uppdaterats under årets gång. Vi städar och spritar av toaletter kontinuerligt varje dag under våra öppettider. Kontaktytor desinficeras flera gånger dagligen, såsom handtag, kranar, handledare, pekskärmar etc.
 • En stor mängd stationer med tillgänglig handsprit för kunderna har inrättats på strategiska platser runt om på centrat. Fokus har legat i anslutning till toaletterna. Handsprit har också delats ut till butikerna.
 • Information om vår hantering av Covid-19 publiceras löpande i Commerce sociala medier.

Kommande åtgärder:

 • Informationsskyltar om besöksläget på Commerce kommer att placeras ut i entréerna under fredagen 30 oktober. Skyltarna uppdateras när besöksläget ändras. Vårt besöksräknarsystem signalerar till oss om trängseln blir påtaglig. Vid förändrat läge justeras informationen i entréerna och berättar om det är lågt, medel eller högt besökstryck. Om det blir för många besökare i fastigheten samtidigt kommer vi med ordningsvakters hjälp att släppa ut fler personer än vi släpper in under en period, tills vi är nere på hanterbara nivåer igen.
 • Golvdekalerna kommer att kompletteras med markeringar som visar vilka vägar som skall användas för att undvika trängsel vid trånga passager.
 • Ytterligare handspritsstationer kommer att köpas in.
 • Förtydligande markeringar i trapphusen kommer att införas för att se till att alla håller avstånd och håller till höger.
 • Commerce kommer att sätta in extra värdar och rutiner till bevakningen vars uppgift är att skingra eventuella klungor och köbildning och påminna besökare att hålla avstånd.

Ta hand om varandra!